Håndværk og service

HÅNDVÆRK OG SERVICE er linjefaget, hvor DU tilegner DIG en masse praktiske færdigheder, som at anlægge flisearealer,  reparere f.eks. vinduer, skifte pakninger, ordne bilen, nedbrydning, oprydning og opbygning, male, maskinlære, havepleje, vedligeholdelse af udendørsarealer og meget andet.

Når DU har afsluttet et tema, får DU et certifikat på, hvad DU har lært.

DU skal desuden på en række virksomhedsbesøg og i Praktik, der har relation til DIN linje.