LINDHOLM
DAGSKOLE STU STØTTE & MENTOR Hvor tryghed og faglighed går hånd i hånd
LÆS MERE HER mødes på LINDHOLM PRAKTIK & TEORI

Velkommen hos Lindholm

Lindholm Dagskole, Uddannelse og STU er et skolekoncept, som består af flere forskellige tilbud, der alle relaterer sig både til undervisning og støtte i fritiden.
Lindholm Støtte og Mentor henvender sig til såvel den enkelt elev eller unge som til familien bag.

Lindholm Uddannelse

Hvad er det?

Den grundlæggende målsætning for Lindholm Dagskole, Uddannelse og STU er at skabe grobund for at alle kan tage aktiv del i samfundet og dets uddannelsessystem.

Konceptet bag Lindholm bygger på at styrke den enkelte elev i at opbygge kompetencer for herved at blive i stand til at tage ansvar for egne handliger og beslutninger. Vi arbejder ud fra en helhedstanke, hvor relationer og sammenhænge skaber viden om, hvorledes samfundet fungerer, og hvilken betydning den enkelte elev har herfor.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes ståsted. Gennem samtaler og gensidig respekt finder vi problemløsning, udvikling og forandring hos de unge og kan dermed skabe rum for ny forståelse, nye tanker og nye handlemuligheder.

Hvordan ved jeg om

Det er det rette sted?

Du kan læse om vores forskellige tilbud, og vores undervisning og læringstilgang, her på hjemmesiden

ELLER