Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Om Lindholm Uddannelse

 
Lindholm Uddannelse er et koncept som består af flere forskellige interventioner som relaterer sig både til undervisning og støtte i fritiden.
 
Den grundlæggende målsætning for Lindholm Uddannelse er at skabe grobund for at tage aktiv deltagelse i samfundet og dets uddannelsessystem.
 
Konceptet bag bygger på at styrke den enkelte i at opbygge kompetencer for herved at blive i stand til at tage ansvar for egne handliger og beslutninger. Vi søger ud fra en helhed at arbejde med relationer og sammenhænge for at skabe viden om hvorledes samfundet fungerer og hvilken betydning den enkelte har herfor. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes forståelse og søger via kommunikation som et pædagogisk redskab at opnå problemløsning, udvikling og forandring hos de unge.  Dermed skabes rum for ny forståelse, nye tanker og nye handlemuligheder.
 
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260