DAGSKOLE

Hvad er

Lindholm Dagskole

GENERELT

Lindholm Dagskole er et skole- og behandlingstilbud, der henvender sig til børn og unge i alderen 8 – 18 år, der har vanskeligt ved at indgå i den almindelige folkeskole eller af anden grund ikke fungere socialt.

Fælles for skolens elever er at de af sociale eller anden årsager ikke kan følge folkeskolens niveau svarende til alder, og hvor undervisning under særlige vilkår og forudsætninger kan skabe rammerne for indlæring.

MÅLGRUPPE

Der er på skolen mulighed for at optage elever med følelsesmæssige og eller adfærdsrelaterede problematikker og elever i udredning for eller med lettere grad af OCD, ADHD, Tourette, Aspbergers, samt elever der kan sidestilles med disse.

Skolen er ikke beregnet på stof- og alkoholafhængige elever eller elever med svære psykiatriske diagnoser.

Dagskolens

Målsætning

Formålet med skolen er at hjælpe den enkelte elev med at tage vare på sig selv i et omfang, som skaber selvværd og selvtillid, hvorved sociale relationer og det at indgå i samfundet på en relevant måde bliver en naturlig del af hverdagen. Dermed skabes grobund for at opnår personlige og faglige kompetencer svarende til at kunne varetage hverdagens udfordringer herunder fritidsaktivitet, uddannelse og/eller erhvervsarbejde.

Konceptet i virksomheden bygger på tanken om at skabe alternative indlæringsforhold for elever i specialsektoren med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer for at opnå vilkår til bedring af faglige- og sociale kompetencer. Konceptet bygger på at anvende projekt- og temaorienterede tiltag med emner, der relatere sig til hverdagens almene socialiseringsprocesser og ud fra samfundets normer og værdier.

Begrundelsen for valget af tema- og undervisningsområder tager udgangspunkt i at gennem tilegnelse af faglige kompetencer, vil den sekundære gevinst i form af bla empati, respekt og ansvar blive synlig.

Dagskolens

Undervisning & Læring

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

Omdrejningspunktet for skole ugens opbygning er samfundsrelevant viden, idet vi mener at for at kunne indgå i relationer, er det væsentligt, at man kan forstå og forholde sig til det samfund der omgiver disse. Derfor vil dagen begynde med, at dagens nyheder ses og, at der efterfølgende bliver en samfundsfaglig debat af hændelserne relateret hertil.

Temalektionerne tager udgangspunkt i det socialpædagogiske arbejdsområde og indeholde udviklingsområder som relaterer sig både til den enkelte elev og til gruppen. Det overordnede formål er at tilegne eleverne færdigheder, som gør dem i stand til at tage vare på sig selv med tanke på fremtiden. Dette betyder, at de udvalgte temaområder vil kunne relateres til forskellige erhvervs aktiviteter og kan desuden indeholde virksomhedsbesøg eller lignende. Sekundært er formålet at skabe selvtillid og selvværd hos den enkelte elev for herigennem at kunne skabe en god social relation til de omkring værende. Tanken i denne forbindelse er at oprette et netværk med andre klubber, institutioner og foreninger, hvorigennem den sociale færdighed kan øves.

Projektugernes formål er at rette socialiseringsprocessen imod at fungere i større grupper for at afspejle samfundet. Dette betyder, at projektemnet primært vil være det samme for hele skolen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og på tværs af vanlige grupperinger og lignende. Der vil her kunne arbejdes dybere i forhold til elevernes forståelse af hinanden og den sammenhæng de indgår i og samtidig skabes sociale relationer.

LÆRINGSMÆSSIG TILGANG

Fordelingen af undervisning og specialpædagogisk bistand er valgt at være 40% til skolefaglig undervisning og 60% til socialiseringsmæssige tiltag. Overvejelserne bag dette er at den enkelte elev for at kunne fokusere og koncentrere sig omkring indlæring, er nødt til at opøve sociale færdigheder, idet resultatet af disse vil få indflydelse herpå.

I forhold til socialisering af den enkelte elev er vi af den overbevisning, at individuelle behov er en væsentlig faktor for trivsel og dermed også resultat. Dette betyder, at vores tiltag ikke kun sigter den faglige og læringsmæssige del som primært omdrejningspunkt, men søger at imødekomme og opretholde behovet for selvværd og selvrealisering.

Gennem denne tilgang vil der, når den enkelte elev favner det, som sekundær gevinst i processen være medinddraget overvejelser om aktivitetens samlede formål.