DAGSKOLE

Hvad er

Lindholm Dagskole

GENERELT

Lindholm Dagskole er et skole- og behandlingstilbud, der henvender sig til børn og unge i alderen 8 – 18 år, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at indgå i den almindelige folkeskole.

Fælles for skolens elever er at de af sociale eller andre årsager ikke kan følge folkeskolens niveau svarende til alder. Derfor kan undervisningen under særlige vilkår og forudsætninger skabe gode rammer for indlæring og succes.

MÅLGRUPPE

På Lindholm Dagskole er der mulighed for at optage elever i alderen 8 – 18 år med følelsesmæssige og eller adfærdsrelaterede problematikker, elever i udredning for eller med lettere grad af OCD, ADHD, Tourette, Aspbergers, samt elever der kan sidestilles med disse.

Skolen er ikke beregnet på stof- og alkoholafhængige elever eller elever med svære psykiatriske diagnoser.

Dagskolens

Målsætning

Formålet med vores skole er at hjælpe den enkelte elev med at tage vare på sig selv og lægge grunden til et øget selvværd og selvtillid. De sociale relationer med klassekammerater og venner og det at indgå i samfundet på en god måde, bliver en naturlig del af hverdagen.

Vores undervisning bygger på tanken om at skabe så gode alternative indlæringsmuligheder for alle elever med udgangspunkt i den enkelte elevs formåen. Konceptet bygger på at temaorienteret undervisning med emner, der bl.a. læner sig op ad hverdagens almene sociale og samfunds normer og værdier.

Begrundelsen for valget af tema- og undervisningsområder tager oftest udgangspunkt i at gennem tilegnelse af faglige kompetencer, vil den sekundære gevinst i form af bl.a. empati, respekt og ansvar blive synlig.

Dagskolens

Undervisning & Læring

UNDERVISNINGENS OPBYGNING

Omdrejningspunktet for skoleugens opbygning er den samme struktur hver dag. Skemaet kan du se ved at klikke her.

Dagen starter med en gåtur, hvor eleverne sammen med deres lærer får en snak om, hvordan dagen er startet, og der er plads til at fortælle om, hvordan man har det, og hvad man har oplevet.

Det først undervisningsmodul består af 20 minutters frilæsning efterfulgt af enten dansk, matematik eller engelsk. Du bliver undervist på lige netop det niveau, der passer til dig, og så vi sikre på, du får de faglige udfordringer, du har behov for.

Temamodulet tager udgangspunkt i et månedligt emner, der arbejdes med fra forskellige vinkler i fagene natur/teknik, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendom. Temaundervisningen danner grundlag for gode diskussioner om det omkringliggende samfunds struktur, normer og regler, men giver også en god almen ballast, så den enkelte elev bliver i stand til at tage vare på sig selv. Samtidigt skaber viden og indsigt selvtillid og selvværd hos den enkelte elev.

Praktisk eller fysisk modul efter frokostpausen kan være f.eks. Idræt, Sundhed, Billedværksted, Skak og E-Sport eller Sport & Friluftsliv (se beskrivelse nedenfor).

FAG OG VALGFAG

Der er nogle fag, der ligger fast på skoleskemaet og er obligatoriske, mens andre er valgfag.

Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, og du bliver undervist på lige netop det niveau, der passer til dig, og så vi sikre på, du får de faglige udfordringer, du har behov for. Især i faget Dansk har vi fokus på læse- og stavestrategier samt sætter de rette mål. Er du ordblind er der fokus på, at du får den rette hjælp og lærer at bruge de hjælpemidler, du får stillet til rådighed. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål i alle fagene.

Temaundervisningen er et overordnet emne, som danner grundlag for flere forskellige fag, som Natur/teknik, Biologi, Geografi, Kristendomskundskab, Samfundsfag, Historie og Musik. Du bliver undervist på lige netop det niveau, der passer dig, faget er obligatorisk og vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Idræt er obligatorisk. I undervisningen arbejder vi med mange forskellige idrætsgrene og aspekter, så en bred vifte af idrætsformer bliver præsenteret.

Sundhed er obligatorisk og er et fag, hvor der tales om Sund Kost, Søvn, Venskab, Fritid, Familieskab, Meditation og Trivsel.

Madkundskab, Billedkunst og Håndværk & Design er obligatorisk og vi arbejder i moduler med de tre fag.

Når der står Valgfag på dit skema, kan du vælge mellem forskellige fag. Hvilke fag der tilbydes varierer lidt, men det kan f.eks. være E-sport, Billedværksted, Skak eller Sport og friluftsliv (fagene beskrives nedenfor)

Se skema her

VALGFAG

Du skal have enten et valgfag. Du vælger valgfag 3 gange om året. Hvilke fag du kan vælge imellem varierer, men som udgangspunkt kan du vælge mellem følgende fag:

E-Sport: Her kan du én gang om ugen få undervisning i E-Sport og blive meget bedre til at samarbejde med de andre på dit hold og dygtiggøre dig i spillet. Du bliver undervist af professionelle E-Sport undervisere, der selv har været i gamet i mange år og spillet på højt niveau. Din lærer har stor erfaring og tilrettelægger og målretter undervisningen, så du bliver bedre til at spille, til at samarbejde, til at strukturere og til at indgå i et fællesskab. Ved skoleårets slutning får du et bevis på alt det, du har lært i årets løb.

Billedværksted: Her får du muligheden for at lave fordybe dig i faget. Der er mange muligheder og din lærer er dygtig til at finde på og udfordre dig på form, farve og teknik. Det kan være alt fra at lave skitser og stregtegninger til graffiti og akrylmalerier.

Skak: Her lærer du alt du har brug for, for at blive skakmester. Du guides gennem spillets forskellige faser, lærer de bedste måder at åbne på, strategier i forhold til din modstanders spil og selvfølgelig er du i kamp hver gang. Der afholdes jævnligt turneringer på skolen og nogle gange spilles der online mod andre skoler.

Sport og friluftsliv: Her lærer du om naturens gang, om forskellige dyr og planter, som vi kan spise eller er til nytte for os mennesker. Du får en forståelse for, hvordan vi kan overleve i naturen ved at bygge en bivuak, tænde bål og lave mad over det. Vi skal også lære dyrespor at kende, patere en fasan og fange en fisk. Nogle gange laver vi en eller anden form for sport i stedet – det kan være frisbee-golf, ultimate, orienteringsløb eller noget helt andet.