Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Værksteder

 
Værkstedsundervisningen er en forskole til et arbejde på et praktiksted, et arbejde på et værksted eller en uddannelse indenfor faget. Værkstedsundervisningen er en del af undervisningen og ligger primært om eftermiddagen og har et mere overordnet formål i forhold til at den unge skal kunne indgå i samfundet.
 
IDRÆTS- OG FRILUFTSVÆRKSTED:
Her er formålet at give eleverne ideer til aktiviteter de selv kan sætte i gang i institutioner såsom vuggestuer, børnehaver, SFO og lignende. Med denne evne vil den unge være i stand til at være igangsætter og inspirator for andre.
 
MASKIN VÆRKSTED:
Her læres om vedligeholdelse og reparation af alle de små maskiner som skolen råder over. Læren om værkstedets sikkerhed og regler, rigtig brug af værktøj, adskillelse, fejlfinding, reservedele og klargøring af maskiner. Værkstedet har ansvar for at alle maskiner og haveredskaber er på plads og klar til brug.
 
CYKEL OG KNALLERTVÆRKSTED:
Her får de unge mulighed for at opleve hvordan det kan lade sig gøre at skille deres cykel og knallert ad, fejlfinde, bestille nye dele eller reparere, servicere, samle og afprøve efter en tur på værkstedet. Her arbejdes også med priser på nye og brugte cykler og knallerter samt reservedele. Der regnes på om det kan betale sig at reparere eller købe nyt. HAVE VÆRKSTED: Pasning og pleje af blomster, træer og buske, daglig vedligeholdelse af gangarealer, daglig vedligeholdelse af udendørsområder herunder klipning, græsslåning samt årstidernes opgaver alm. vedligehold.
 
VEDLIGEHOLDELSES VÆRKSTED:
Her læres om væsentlige vedligeholdelsesopgaver indendørs og udendørs, småreparationer, maleropgaver, indkøb af materialer, saltning og snerydning i vinterhalvåret. Der sættes fokus på hvilke udgifter der er forbundet med opgaven og om det kræver specielle faglige forudsætninger at udføre arbejdet.
 
KØKKEN OG KANTINE:
Hvor der læres om tilberedning af varm og kold mad, bagning, kontrol med mad og levnedsmiddelhygiejne, brug af almindelige køkkenredskaber, god kost og ernæring, opbevaring og forarbejdning af fødevarer, daglig rengøring af køkken og fællesområder, fødevarer og indkøb.
 
FØRSTEHJÆLP:
Der er tilknyttet en faglærer, som underviser i teknikken og sikkerheden i at kunne førstehjælp, på et niveau hvor alle kan være med eventuelt opfulgt med en afsluttende prøve med førstehjælpsbevis.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260