Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Undervisningens opbygning

 
Omdrejningspunktet for skole ugens opbygning er samfundsrelevant viden, idet vi mener at for at kunne indgå i relationer, er det væsentligt, at man kan forstå og forholde sig til det samfund der omgiver disse. Derfor vil dagen begynde med, at dagens nyheder ses og, at der efterfølgende bliver en samfundsfaglig debat af hændelserne relateret hertil.
 
Temalektionerne tager udgangspunkt i det socialpædagogiske arbejdsområde og indeholde udviklingsområder som relaterer sig både til den enkelte elev og til gruppen. Det overordnede formål er at tilegne eleverne færdigheder, som gør dem i stand til at tage vare på sig selv med tanke på fremtiden. Dette betyder, at de udvalgte temaområder vil kunne relateres til forskellige erhvervs aktiviteter og kan desuden indeholde virksomhedsbesøg eller lignende. Sekundært er formålet at skabe selvtillid og selvværd hos den enkelte elev for herigennem at kunne skabe en god social relation til de omkring værende. Tanken i denne forbindelse er at oprette et netværk med andre klubber, institutioner og foreninger, hvorigennem den sociale færdighed kan øves.
 
Projektugernes formål er at rette socialiseringsprocessen imod at fungere i større grupper for at afspejle samfundet. Dette betyder, at projektemnet primært vil være det samme for hele skolen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og på tværs af vanlige grupperinger og lignende. Der vil her kunne arbejdes dybere i forhold til elevernes forståelse af hinanden og den sammenhæng de indgår i og samtidig skabes sociale relationer.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260