Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Undervisning

 
 
Der vil daglig være TEORETISK UNDERVISNING i fagene dansk, matematik, IT, orienteringsfag og samfundsfag. Undervisningen vil foregå i mindre grupper, men kan også være individuelt. Tilgangsvinklen vil ikke nødvendigvis være den traditionelle klasseundervisning men kan bestå af alternative pædagogiske tiltage som muliggør at læringen tilpasses den enkeltes forudsætninger. Derudover vil der være emnebaseret undervisning, der er med til at styrke den enkelte elev personligt og i forhold til fremtiden. Denne består af emner som Krop og ernæring, Seksualitet, Selverkendelse samt opbygning af en selvtillid som kan bruges i de unges fremtidige virke, Kærlighed og kærester, Personlig stil, "Jeg flytter hjemmefra", "Mit nærområde", Kommune og Folketing, Almen førstehjælp og brandslukning. 
 
PRAKTIK:
I forbindelse med praktik på Lindholm Uddannelse er der tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv hvor de unge kan prøve at arbejde selvstændigt indenfor et ønsket erhvervsfelt, hvor muligheden for at indtage nye roller kan være med til at skabe deres fremtid. I samarbejde med praktikstederne arbejdes der på, at give eleverne en spændende og udfordrende praktik hvor arbejdsopgaverne vil være relevante og tilpasset til eleven for derved at opnå succes. I praktikkerne er målet, at eleven bliver bevidst om sine beskæftigelsesmuligheder og at disse muligheder afprøves og gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil de unge blive præsenteret for forskellige sider af erhvervslivet, hvilket giver dem en større forståelse for arbejdsmarkedet og sammenhænge i samfundet. 
 
SOCIALE KOMPETENCER:
Sociale kompetencer er det mest vanskelige for de unge i denne målgruppe, hvor de har svært ved at aflæse og begå sig blandt andre og derfor ofte kommer ud i situationer, hvor de bliver misforstået og overtræder andres grænser. For at de unge kan begå sig i voksenlivet, på en arbejdsplads eller i forbindelse med fritidsinteresser, er det vigtigt at de får tillært sig færdigheder og strategier, der kan kompensere for disse vanskeligheder. Med udgangspunkt i den enkelte, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og strategier for den enkelte. Undervisningen vil veksle mellem gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter. 
 
BOTRÆNING:
Det er vigtigt at kunne mange af dagligdagens gøremål, for at kunne klare sig selvstændigt i voksenlivet, herunder rengøring, oprydning, økonomi, madlavning, indkøb, tøjvask og personlig god hygiejne. Dette er ting som kan være vanskelige at overskue og tage initiativ til at få gjort i hverdagen, men er en nødvendighed at kunne for at fungere på eget værelse eller i lejlighed, hvorfor der trænes målbevidst på dette. Det er også vigtigt at få trænet og opøvet kompetencer i forhold til at kunne transportere sig rundt i trafikken med de offentlige transportmidler og hele systemet med zoner og rejsekort. En daglige træning i egen økonomi, hvad er pengene værd, hvornår skal jeg betale mine regninger og hvor mange penge skal jeg gemme er et emne som vi sætter stort fokus på. Derudover vil forståelse om, hvor man henvender sig når man skal til læge, tandlæge, på kommunen også indgå i undervisningen således at den unge har mulighed for at skabe en grundlæggende viden. Gennem teori og praktiske aktiviteter, vil der blive arbejdet med den enkelte unges personlige kompetencer og behov for støttesystemer og strategier for at fastholde de tillærte færdigheder.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260