VEDLIGEHOLDELSES VÆRKSTED

Her læres om væsentlige vedligeholdelsesopgaver indendørs og udendørs, småreparationer, maleropgaver, indkøb af materialer, saltning og snerydning i vinterhalvåret. Der sættes fokus på hvilke udgifter der er forbundet med opgaven og om det kræver specielle faglige forudsætninger at udføre arbejdet.