IDRÆTS- OG FRILUFTSVÆRKSTED

Her er formålet at give eleverne ideer til aktiviteter de selv kan sætte i gang i institutioner såsom vuggestuer, børnehaver, SFO og lignende. Med denne evne vil den unge være i stand til at være igangsætter og inspirator for andre.