Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Skolens opgave

 
Formålet med skolen er at hjælpe den enkelte elev med at tage vare på sig selv i et omfang, som skaber selvværd og selvtillid, hvorved sociale relationer og det at indgå i samfundet på en relevant måde bliver en naturlig del af hverdagen. Dermed skabes grobund for at opnår personlige og faglige kompetencer svarende til at kunne varetage hverdagens udfordringer herunder fritidsaktivitet, uddannelse og/eller erhvervsarbejde. Konceptet i virksomheden bygger på tanken om at skabe alternative indlæringsforhold for elever i specialsektoren med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer for at opnå vilkår til bedring af faglige- og sociale kompetencer. Konceptet bygger på at anvende projekt- og temaorienterede tiltag med emner, der relatere sig til hverdagens almene socialiseringsprocesser og ud fra samfundets normer og værdier. Begrundelsen for valget af tema- og undervisningsområder tager udgangspunkt i at gennem tilegnelse af faglige kompetencer, vil den sekundære gevinst i form af bla empati, respekt og ansvar blive synlig.
 
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260