Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Opbygning

 
AFKLARINGSFORLØB:
De første 12 uger starter med et afklaringsforløb, hvor den unges ønsker, behov og ressourcer afdækkes. Perioden bygges op omkring faglige, sociale, personlige og praktiske udfordringer, der skal være med til at afdække det videre forløb samt afklare de udviklingsmæssige problematikker. Afklaringen består af struktureret observation i forbindelse med undervisning og praktiske aktiviteter samt en motivationssamtale med den unge. I forhold til faglighed vil der hurtig efter indskrivning blive foretaget en test, for derved finde faglige kompetencer og derved at kunne imødekomme eleven bedst muligt.
 
UDDANNELSESPLAN:
Efter afklaringsforløbet har Lindholm Uddannelses STU fået et godt kendskab til den unge og på det grundlag udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejleder), den unge, forældre og Lindholm Uddannelse. Denne plan tager udgangspunkt i personlige, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer og der stræbes efter, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, ønsker og mål og formålet er at afdække det videre uddannelsesforløb med hensynstagen til den unges ønsker, mål og ressourcer. Planen vil indeholde de fag og aktiviteter, der har til formål at fremme den personlige udvikling og evne til at fungere sammen med andre. Derudover beskrives målsætninger med delmål for teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter og i hvilket omfang de vil indgå i uddannelsen. UDSLUSNING: Den sidste del af det 3 årige uddannelsesforløb koncentrerer sig om den tid der kommer efterfølgende. Dette betyder at evner og kompetencer skal konsolideres og der skal foregå en målrettet indsats omkring fremtidig bolig, beskæftigelse og fritid. Dette skal ske i samarbejde med den unge, forældre, hjemkommunen og UU-vejlederen.
 
KOMPETANCEBESKRIVELSE:
Kompetencebeskrivelser vil løbende finde sted på en kompetenceprofil, hvor det fremgår, hvilke kompetencer de unge har opnået på de enkelte områder i forløbet. Denne vil detaljeret beskrive muligheder og styrker som den unge er i besiddelse af samt afdække de områder der kræver særlig opmærksomhed fra den unge både personligt, i forhold til arbejdmarkedet og bosituation.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260