MOTIVATIONS PROJEKT

PROJEKTETS FORMÅL

Formålet med projektet er at udvikle den enkelte kursists selvopfattelse ved at sætte fokus på deres identitet, de rammer som de bevæger sig indenfor samt den måde hvorpå andre opfatter dem.

Der arbejdes hen imod at styrke denne bevidsthed for herigennem at skabe en tro på at der uddannelses- og udviklingsmæssigt er uopdagede områder som den enkelte med sit styrkede selvværd har lyst og vilje til at udforske.

Samtidig giver denne tilgang mulighed for at øge ansvarsfølelsen for egne valg og handlinger hvorved muligheden for at ændre den uhensigtsmæssige adfærd opstår og der skabes fundament for fremtidig udvikling og uddannelse.

PROJEKTETS OPBYGNING

Projektet har sit omdrejningspunkt i motivation, ansvar og selvtillid og bygger på at skabe vilkår for den enkelte unge som gør dem i stand til at indgå i fremtidig udvikling og uddannelse. Dette betyder at hverdagen bygges op svarende til den hverdag som er krævet. Der arbejdes i projektet med fire forskellige tilgange i form af personlig- og social udvikling, en praktisk del og en dannelsesdel for herigennem at sikre en helhedsorienteret udvikling.

Projektet består af et 13 ugers kursus hvor der undervises dagligt i 4 timer. Undervisningen vil dels foregå som forelæsning, som tavle gennemgang og som gruppearbejde. Undervisningen vil foregå i almindelige undervisningslokaler mens en del af undervisningen vil foregå udenfor undervisningslokalet i fx skov, ved vandet etc.

I gennem hele projektet vil omdrejningspunktet være at præsenterer, indgå og være en del af det kommende udviklings- og uddannelsessystem som de unge skal motiveres til at deltage i, for herigennem at skabe forståelse og tryghed ved at skulle være en del heraf. I praksis betyder dette at der vil være et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber og virksomheder således at de unge har mulighed for at opnå motivation og interesse indenfor de forskellige felter.

For at synliggøre den enkelte kursists udvikling vil vi gennem projektet anvende flere former for analyseredskaber, hvilket både afdækker den tiltænkte virkning, men også giver kursisten indblik i de områder hvor denne har udviklet sig. Disse analyseredskaber vil som resten af projektet have fokus på de fire hovedområder personlig- og socialudvikling, dannelsesdelen og den praktiske udvikling.

GENERELT OM PROJEKTET

Holdene vil bestå af 10 – 15 kursister og er planlagt til at starte i henholdsvis August, November og Marts og vil som udgangspunkt foregå i Slagelse.

Instruktørerne som er tilknyttet projektet vil have baggrund fra uddannelsessystem eller på anden vis have en rådgivende funktion indenfor den pædagogiske verden. Der udover vil undervisningen tager udgangspunkt i den coachende tilgang for herigennem at skabe målrettet kommunikation.

For at sikre den enkelte kursists udvikling vil vi gennem projektet anvende flere former for analyseredskaber, hvilket både afdækker den tiltænkte virkning, men også giver kursisten indblik i de områder hvor denne har udviklet sig. Disse analyseredskaber vil som resten af projektet have fokus på de fire hovedområder personlig- og socialudvikling, dannelsesdelen og den praktisk udvikling.