Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse
Velkommen til Lindholm STU
 
-Stedet hvor du kan lægge grunden til dit voksenliv i trygge rammer med passende udfordringer!!!!!!
 
Uddannelsen er et 3 årigt forløb under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet STU. Uddannelsen består af en kombination af skoleundervisning planlagt ud fra den enkeltes ressourcer, praktiske aktiviteter og projekter, praktikforløb på arbejdspladser samt botræning.
 
Formålet med STU på Lindholm uddannelse er at tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
 
De overordnede mål er ud fra udvikling af faglige, personlige, sociale kompetencer og fællesskaber at opbygge kompetencer hos den unge der gør det muligt at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt. Dette gøres ved at styrke og udvikle den unges selvværd, selvindsigt og selvstændighed således at der opnås parathed til at imødekomme samfundets og egnes krav og forventninger i forhold til beskæftigelse, fritid og bolig. Målene opnås gennem den pædagogiske tilgangsvinkel som sikre at den unge bliver i stand til at se muligheder og ud fra tilegnede kompetencer kan handle i forhold til disse.
 
Den daglige undervisning er opdelt i 3 - 4 lektioner a 45 minutter, med mødetid kl. 08.30 - 14.15 og følger folkeskolens ferieplaner. Der ligges stor vægt på den skolefaglige del især Dansk og matematik for derved, at kunne ruste den unge til at kunne klare sig i det daglige med at læse, skrive og regne i forhold til arbejde eller i hjemmet. Det tilstræbes at den unge får mulighed for at afslutte med afgangseksamen.
 
Forløbet gennemføres i samarbejde med nærmiljøet og understøtter de eksisterende ressourcer, hvorved der skabes en base for den unge som er med til at skabe tryghed og dermed fremme udviklingen.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260