Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Læringsmæssige tilgang

 
Fordelingen af undervisning og specialpædagogisk bistand er valgt at være 40% til skolefaglig undervisning og 60% til socialiseringsmæssige tiltag. Overvejelserne bag dette er at den enkelte elev for at kunne fokusere og koncentrere sig omkring indlæring, er nødt til at opøve sociale færdigheder, idet resultatet af disse vil få indflydelse herpå. I forhold til socialisering af den enkelte elev er vi af den overbevisning, at individuelle behov er en væsentlig faktor for trivsel og dermed også resultat. Dette betyder, at vores tiltag ikke kun sigter den faglige og læringsmæssige del som primært omdrejningspunkt, men søger at imødekomme og opretholde behovet for selvværd og selvrealisering. Gennem denne tilgang vil der, når den enkelte elev favner det, som sekundær gevinst i processen være medinddraget overvejelser om aktivitetens samlede formål.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260