Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Generelt

 
Holdene vil bestå af 10 - 15 kursister og er planlagt til at starte i henholdsvis August, November og Marts og vil som udgangspunkt foregå i Slagelse.
 
Instruktørerne som er tilknyttet projektet vil have baggrund fra uddannelsessystem eller på anden vis have en rådgivende funktion indenfor den pædagogiske verden. Der udover vil undervisningen tager udgangspunkt i den coachende tilgang for herigennem at skabe målrettet kommunikation.
 
For at sikre den enkelte kursists udvikling vil vi gennem projektet anvende flere former for analyseredskaber, hvilket både afdækker den tiltænkte virkning, men også giver kursisten indblik i de områder hvor denne har udviklet sig. Disse analyseredskaber vil som resten af projektet have fokus på de fire hovedområder personlig- og socialudvikling, dannelsesdelen og den praktisk udvikling.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260