Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Generelt

 
Lindholm dagskole har overenskomst med Slagelse Kommune og der føres jævnligt tilsyn via PPR. Undervisningen tager udgangspunkt i
Undervisningsministeriets vejledende timefordeling og tilstræber at gøre dette gældenf for alle elever. Der udarbejdes årligt nye lære planer for alle klassetrin med udgangspunkt i Folkeskole lovens § 19 stk 1 omhandlende diffentieret undervisning for den enkelte elev.
 
Klassefordelingen tilsigter at have 3-4 elever pr klasse i indskolingen og mellemtrinet, mens det afsluttende klassetrin vil, afhængigt af eleverne, være større for at træne og opøve virkeligheden i samfundet. Alle fordelinger vil bygge på det individuelle skøn af den enkelte elev og vil derfor ikke være strammere fastlagt end, at målet kan opnås. -skabe et trygt og stabilt miljø, hvor læring og udvikling muliggøres.
 
Lindholm Dagskole har som fokus, i samarbejde med forældre, opholdssteder og kommunen, at skabe et udviklende miljø, der supplerer den enkelte elev fagligt og udviklingsmæssigt i forhold til sammenhæng i hverdagen. Hverdagen retter sig mod at skabe grundlag for og motivation til at modtage undervisning, der modsvarer den enkelte elevs behov. Undervisningen tager udgangspunkt i en individuel undervisningsplan og tilrettelægges under hensynstagen til den enkelte elevs alder og udviklingstrin. Der vil om nødvendigt være mulighed for at tilkøbe støtte - mentorordning.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260