Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Målgruppe

 
Målgruppen er unge fra 16 år, der efter undervisningspligtens ophør, ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv om der ydes socialpædagogisk støtte.
 
Lindholm Uddannelses STU henvender sig til unge med særlige behov herunder:
 
  • Udviklingshæmmede
  • Unge med udviklingsforstyrrelser
  • Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)
  • Aspergers syndrom.
  • Specifikke indlæringsvanskeligheder
  • Psykisk udviklingshæmmede.
  • Sent udviklede.
 
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260