Skoleforum    Skoleforum
Lindholm Uddannelse

Formål

 
Formålet med projektet er at udvikle den enkelte kursists selvopfattelse ved at sætte fokus på deres identitet, de rammer som de bevæger sig indenfor samt den måde hvorpå andre opfatter dem. Der arbejdes hen imod at styrke denne bevidsthed for herigennem at skabe en tro på at der uddannelses- og udviklingsmæssigt er uopdagede områder som den enkelte med sit styrkede selvværd har lyst og vilje til at udforske. Samtidig giver denne tilgang mulighed for at øge ansvarsfølelsen for egne valg og handlinger hvorved muligheden for at ændre den uhensigtsmæssige adfærd opstår og der skabes fundament for fremtidig udvikling og uddannelse.
Geert Lindberg | CVR: 32474578 | Rosenkildevej 46, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 24893260